ثبت نام ایرانی

توجه توجه توجه مهم مهم مهم تمام فیلدهایی که ستاره * * * داره ( اجباری ) رو باید صحیح پر کنید فیلد های که ستاره ندارن ( اختیاری )اگه میدونی پر کنید اگه نداری و نمیدونی فیلد رو فقط خالی بگذارید 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .