18

فروش

محـصـول جـــدیــــد

قیمت محصول:

50,000 تومان

اپ پاسارگاد 675 تمام ورژن هااپ پاسارگاد وریفون 675 تمام ورژن ها

توضیحات

اپ پاسارگاد وریفون 675 تمام ورژن ها

آپ  پاسارگاد (فناپ)
تمامی نسخه ها
فایل OS
فایل EOS نسخه 1.1.0
فایل EOS نسخه 3.3.2.0
آپ نسخه VX675_95_10_15
آپ نسخه VX675_98_08_12
آپ نسخه VX675_6-1-4

این فایل نسخه کامل آپ پاسارگاد برای وریفون 675 می باشد. که در یک پوشه جایگزاری شده است.
امیدوارم مورد توجهتان قرار بگیرد.

18

فروش

محـصـول جـــدیــــد

قیمت محصول:

50,000 تومان