16

فروش

محـصـول جـــدیــــد

قیمت محصول:

150,000 تومان

8% تخفیف

کش لس سیار i9100

37,000,000 تومان
10% تخفیف

کش لس سیار K9 رومیزی

36,000,000 تومان
2% تخفیف

کش لس مدل TSC030

93,000,000 تومان
3% تخفیف

کش لس دیواری مدل D.P 1001pro

92,000,000 تومان

توضیحات

آموزش خام کردن پکس های ورژن پایین

آموزش خام کردن پکس های ورژن پایین

آموزش خام کردن پکس های ورژن پایین

برنامه کارتخوان

پکس های بایوس پایین S90 و S58

همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های بایوس پایین S90 و S58 و ورژن پایین همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های

همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های بایوس پایین S90 و S58 و ورژن پایین همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های

همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های بایوس پایین S90 و S58 و ورژن پایین همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های

همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های بایوس پایین S90 و S58 و ورژن پایین همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های

همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های بایوس پایین S90 و S58 و ورژن پایین همراه آموزش و فایل ها و برنامه های مورد نیاز پکس های

 

 

16

فروش

محـصـول جـــدیــــد

قیمت محصول:

150,000 تومان