آموزشی

آموزش نصب برنامه پکسs90

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 5 دقیقه زمان انتشار : 2020-10-15
پکس pax s90

آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برای همین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90 آموزش نصب برنامه پکسs90 آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برای همین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برایهمین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برایهمین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برایهمین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برایهمین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برایهمین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s90

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

1 .فایل پیوست را Extract نمایید.

2 .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

3 .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

4 .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

5 .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

2 .فقط گزینه 3 ( package0_app ) نصب گردد .

3 .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s90 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برایهمین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

لوازم مورد نیاز برای اپ زدن پکس s90 و 210

آموزش نصب برنامه پکسs90

دیدگاه

12 نظر تاکنون ارسال شده است
 1. سلام
  من یه s90 لمسی آکبند خریدم، ولی برنامه اش مال s90 رنگی معمولی ه، می خواستم ببینم میشه روی این دستگاه برنامه s910 که لمسی هست رو زد و از تاچ اش هم استفاده کرد؟؟؟

  • سلام
   s90 رنگی و 910 رنگی لمسی میباشد
   ولی دوستان یا شرکت های که اپ های دستگاه رو میسازند با لمس کارکردن رو فعال و برنامه ریزی نکردن
   شاید در اپ های اینده و بروز شده این گزینه هم اضافه بشه

 2. سلام خسته نباشید من یه S90 تک پورت دارم که یه دونه جایگاه برا Otg داره اون جایگاه دوم که دورش خط کشیدین رو نداره می خواستم بدونم پس چطور باید آپ رو (ایرانکیش) نصب کنم ؟ و اینکه میشه از همون جایگاه اولی استفاده کرد برای نصب آپ یا خیر؟ اگه راهنمایی کنید طریقه نصبش رو بگید ممنون میشم پیشاپیش سپاس از پاسختون

 3. سلام خسته نباشید واقعا عالی هستید ای ول دمتان گرم

 4. سلام عزیز ببخشید آپ پاسارگاد برای اس ۵۸ را از کجا میتونم تهیه کنم نحوه آپ زدنش چطوری هست

 5. سلام من یکدستگاه کارت خوان S90رنگی دارم خام بود میخواستم اپ پرداخت نوین بزنم تا جایی پیش رفتم متأسفانه به اشتباهی مانیتور را زدم صحف دستگاه سفید شد الان هم برای فعالسازی مانیتور نرم افزارشک دارم در لپ تابم فقط راهنمایی بکنید دوباره دستگاه کارت خوان را راه اندازی کنم واپ پرداخت نوین بزنم

آیکون حمل و نقل

اصلی و اورجینال

با ضمانت بازگشت وجه

آیکون حمل و نقل

نصب آسان

همراه با پشتیبانی کامل

آیکون حمل و نقل

فایل راهنما

برای استفاده صحیح

آیکون حمل و نقل

بازگشت وجه

6 ماه پشتیبانی رایگان

با ما همراه باشید

درباره کارتخوان چهل سی بیشتر بدانید

مرجع بزرگترین‌ فروشگاه نرم‌افزار کارتخوان‌سیار در ایران، آموزش تعمیر و نگهداری کارتخوان‌سیار. و رفع تمپر و خطاهای کارتخوان. اپ‌های PSP مختلف. ایرانکیش، پاسارگاد، فن‌آواکارت. پرداخت‌نوین، امیدسپه، سامان. کارتخوان‌های پکس، نیوپوز، نکستگو، وریفون، نیولند، مورفان، بایتل، اینجنیکو. آموزش برنامه زدن کارتخوان. آموزش تعمیر کارتخوان، آموزش رفع تمپر کارتخوان. آموزش رفع خطا کارتخوان. آموزش خام کردن کارتخوان پکس. آموزش کار با نرم‌افزارهای کاربردی. وتغییر سریال کارتخوان

مرجع بزرگترین‌ فروشگاه نرم‌افزار کارتخوان‌سیار در ایران، آموزش تعمیر و نگهداری کارتخوان‌سیار. و رفع تمپر و خطاهای کارتخوان. اپ‌های PSP مختلف. ایرانکیش، پاسارگاد، فن‌آواکارت. پرداخت‌نوین، امیدسپه، سامان. کارتخوان‌های پکس، نیوپوز، نکستگو، وریفون، نیولند، مورفان، بایتل، اینجنیکو. آموزش برنامه زدن کارتخوان. آموزش تعمیر کارتخوان، آموزش رفع تمپر کارتخوان. آموزش رفع خطا کارتخوان. آموزش خام کردن کارتخوان پکس. آموزش کار با نرم‌افزارهای کاربردی. وتغییر سریال کارتخوان

نماد رسانه دیجیتال چهل سی

نماد تجارت الکترونیک چهل سی

نماد رسانه دیجیتال چهل سی 22

تمام حقوق سایت متعلق به شرکت کارتخوان چهل سی می باشد.