شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پکس pax s910
شناسه پست: 5685
بازدید: 2372

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s910

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

۱ .فایل پیوست را Extract نمایید.

۲ .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

۳ .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

۴ .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

۵ .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

۲ .فقط گزینه ۳ ( package0_app ) نصب گردد .

۳ .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s910 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برای همین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910 و S90

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s910

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

۱ .فایل پیوست را Extract نمایید.

۲ .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

۳ .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

۴ .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

۵ .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

۲ .فقط گزینه ۳ ( package0_app ) نصب گردد .

۳ .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s910 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برای همین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910 و S90

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910

آموزش نصب نرم افرار کارتخوان پکس pax s910

راهنمایی نصب اپ پاسارگاد فناپ ورژن جدید

مراحل نصب نرم افزار

Multi PAX Pasargad

۱ .فایل پیوست را Extract نمایید.

۲ .فایل ها را داخل USB ROOT بریزید.

۳ .USB از طریق OTG به کارتخوان  متصل نمایید.

۴ .دکمه پاور را نگه دارید تا کارتخوان روشن گردد.

۵ .در این مرحله اسکن محتویات USB توسط کارتخوان انجام می گردد.

۲ .فقط گزینه ۳ ( package0_app ) نصب گردد .

۳ .دکمه لغو را به دفعات زده و نرم افزار آماده بهره برداری می باشد.

دانلود اپ پاسارگاد ورژن جدید

توجه توجه = بعضی از  ورژن ها  روی بعضی از پکس های s910 نصب نمیشه و خطای

SIG

میده

برای همین باید اپ ورژن های دیگر  رو نصب کنید

آموزش اپ زدن کارتخوان پکس S910 و S90

نویسنده

امیر محمدآبادی
ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات کارتخوان سیار pos4030